Warsztaty WHATtoDOif

Warsztaty WHATtoDOif

Podczas ostatnich dwóch miesięcy trwania projektu, we wszystkich krajach partnerskich, odbędą się warsztaty WHATtoDOif, w formie jednodniowych konferencji promocyjnych.

Warsztaty mają na celu promocję projektu i popularyzację opracowanych w nim rezultatów wśród instytucji edukacyjnych oraz przedstawicieli różnych społeczności mniejszościowych.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną rezultaty projektu, podnosząc w ten sposób świadomość i zwracając uwagę na temat integracji społecznej.

W każdym warsztacie będzie mogło wziąć udział ok 40 przedstawicieli grup docelowych projektu, dzięki czemu wydarzenia będą również dobrą okazją do nawiązania kontaktów.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami