Aplikacja WHATtoDOif

Aplikacja WHATtoDOif

Celem projektu WHATtoDOif jest pomoc nowo przybyłym cudzoziemcom, migrantom i uchodźcom w lepszej orientacji w systemie gospodarczym, edukacyjnym, społecznym i innych aspektach życia w kraju przyjmującym, a tym samym zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób lub ich silnej zależności od społeczności etnicznej. Ta aplikacja ma w celu rozpowszechnianie i udostępnianie w informacji o projekcie WHATtoDOif.

Pobierz naszą Aplikacja WHATtoDOif

Aplikacja ma pomóc nowo przybyłym migrantom zorientować się w kluczowych aspektach życia społecznego i funkcjonowania instytucji istotnych z punktu widzenia osób, które migrują do państw uczestniczących w projekcie (Polska, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Bułgaria i Czechy).

Pobierz naszą aplikację

Aplikacja zawiera również kluczowe informacje o Unii Europejskiej. Za pomocą krótkich pigułek informacyjnych można poszerzyć swoją wiedzę o instytucjach europejskich i ich funkcjach, a także o możliwościach, jakie oferuje europejski program Erasmus+ dla osób prywatnych oraz dla organizacji.

Zawartość aplikacji WHATtoDOif:

– Krótka informacja o głównych instytucjach europejskich (Parlamencie Europejskim, Radzie Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości i Europejskim Banku Centralnym).

– Krótka informacja o programie Erasmus+. Ta część aplikacji dostarcza wiedzy o możliwościach oferowanych przez program Erasmus+ wśród osób dorosłych.

– Informacje o projekcie WHATtoDOif, jego celach i partnerstwie.

– Stale aktualizowany kanał informacyjny w mediach społecznościowych oraz z samouczkami „WhatToDoIf” z naszego kanału YouTube.

– Pobieranie wyników projektu (w formacie Adobe PDF).

– Formularz kontaktowy do otrzymywania informacji od naszych krajowych zespołów na tematy związane z projektem.

Treści są przetłumaczone na 6 języków partnerskich (angielski, bułgarski, polski, grecki, czeski i włoski). Z głównego ekranu możesz wybrać preferowany język. Dostępne są także treści przetłumaczone na języki migrantów (określone w projekcie): rosyjski, wietnamski, rumuński, afrikaans, ukraiński i arabski.

Projekt WHATtoDOif jest współfinansowany przez Program Erasmus+, a wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają, jedynie poglądy autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.