Projekt

WHATtoDOif Projekt

Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych

Celem projektu « WHATtoDOif jest pomoc nowo przybyłym cudzoziemcom, migrantom i uchodźcom w lepszej orientacji w systemie gospodarczym, edukacyjnym, społecznym i innych aspektach życia w kraju przyjmującym, a tym samym zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób lub ich silnej zależności od społeczności etnicznej

Aby zrealizować powyższy cel, w projekcie opracowane zostaną następujące rezultaty:

Rezultat 1: Informacje dla Migrantów i Językowy Kompas
Rezultat 2: Mapa Rozwiązań
Rezultat 3: Pakiet Językowy
Rezultat 4: Przewodniki Wideo
Rezultat 5: Repozytorium www i Aplikacja Mobilna

Program Erasmus+
Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych
Projekt nr:  2019-1-BG01-KA204-062401
Projekt trwa 30 miesięcy
(od 2019.10.01 do 2022.03.31)

Partnerzy

Rezultaty

Projekt przyczyni się do udoskonalenia wiedzy przez  migrantów na temat opracowanych przez konsorcjum obszarów tematycznych dotyczących systemu lokalnego w krajach partnerów. Ponadto migranci otrzymają przydatne e-słowniki i samouczki wideo, które będą wspierać ich umiejętności komunikacyjne i interakcję ze podczas wyjaśniania ich potrzeb, a zatem projekt będzie miał wpływ na ich umiejętności językowe w lokalnym języku.

Dzięki rezultatom projektu migranci będą lepiej zorientowani w jaki sposób szukać rozwiązań  konkretnych problemów, z którymi mogą się spotkać, próbując zorganizować swoje życie w nowym kraju.

Działania w ramach projektu WHATtoDOif będą również wspierać nauczycieli językowych, pracujących z migrantami, oferując im materiały do pracy z tą grupą docelową.

Rezultaty, które zostaną opracowane w ramach projektu, będą stanowić cenne wsparcie dla organizacji współpracujących z osobami pochodzenia migracyjnego (organizacji pozarządowych, wolontariuszy, stowarzyszeń migrantów itp.). Organizacje te będą mogły korzystać z przewodnika zawierającego przydatne informacje na temat tego, jak funkcjonuje lokalny system w ważnych dla migrantów obszarach życia.

WHATtoDOif może wywrzeć długotrwały i dalekosiężny wpływ jako projekt skupiający różne instytucje, które aktywnie przyczyniają się do integracji migrantów w społeczeństwie europejskim.

Ich ścisła współpraca i partnerstwo, a także zaangażowanie nowych zainteresowanych stron na poziomie krajowym i europejskim, zaowocują stworzeniem ogólnoeuropejskiej sieci organizacji edukacyjnych dzielących się wiedzą i najlepszymi praktykami w badaniach międzykulturowych i szkoleniach z zakresu integracji społecznej.

Rezultaty

Rezultat 1: Informacje dla Migrantów i Językowy Kompas - słownik terminów

Zebrane zostaną tu informacje dla cudzoziemców na temat kluczowych obszarów życia w danym kraju (np. rynek pracy, szkolnictwo/edukacja, wizy, opieka zdrowotna, warunki mieszkaniowe itp.).

Rezultat 2: Mapa Rozwiązań

na podstawie zidentyfikowanych najczęstszych problematycznych sytuacji z jakimi migranci mogą mieć do czynienia w kraju do którego przybyli, opracowane zostaną scenariusze „Co zrobić, jeśli?”, zawierające propozycje i podpowiedzi jak postępować w danej sytuacji.

Rezultat 3: Pakiet Językowy

Każdemu „zidentyfikowanemu rozwiązaniu” będzie towarzyszył moduł językowy, zawierający ćwiczenia do nauki podstawowych zwrotów i terminologii związanej z określonym obszarem tematycznym.

Rezultat 4: Przewodniki Wideo

Filmy opisujące mapę rozwiązań, przygotowane we wszystkich językach partnerskich, a także w językach dominujących społeczności migrantów w krajach partnerskich.

Rezultat 5: Repozytorium www i Aplikacja Mobilna

Aplikacja połączona ze stroną internetową projektu będzie zawierała wszystkie powyższe rezultaty projektu w łatwej w użyciu formie.  Zbiór informacji na temat zidentyfikowanych obszarów życia w nowym kraju, potencjalnie stanowiących wezwanie dla migrantów (IO1) będzie połączony z sugerowanymi rozwiązaniami (IO2), materiałem do samodzielnej nauki słownictwa dotyczącego danego obszaru  tematycznego (IO3) i przewodnika wideo w wybranym języku (IO4). Dostępna będzie również aplikacja na telefony komórkowe, dzięki czemu użytkownicy będą mogli z niej wygodnie korzystać w dowolnym momencie, gdy będą potrzebowali znaleźć odpowiednią frazę lub termin językowy.