Partnerstwo

Partnerstwo

Konsorcjum projektowe składa się z partnerów z 6 krajów UE: Bułgarii, Cypru, Czech, Polski, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Partnerzy połączyli swoje doświadczenia w dziedzinie edukacji dorosłych, a jednocześnie dzielą te same potrzeby i mają wspólny cel.

null

ECQ - European Center for Quality Ltd

Coordinator - Sofia, Bulgaria

European Center for Quality Ltd

is specialized in: management consulting in the field of EU-funded projects, design and delivery of training programmes, implementation of innovation, international standards for quality management.

null

SYNTHESIS Center for Research & Education Ltd

Partner - Nicosia, Cyprus

SYNTHESIS Center for Research & Education

is a pioneering organisation which initiates and implements projects of positive social impact, particularly in the fields of migrant integration, social inclusion, and entrepreneurship.

null

Spolek PELICAN, z.s.

Partner - Brno, Czech Republic

Spolek PELICAN

is a non-profit association active in the field of education and culture. It's based on the belief that one way to improve the quality of education is to raise public awareness of current trends in education.

null

Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej - FRAME

Partnerzy - Lódz, Polski

Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej - FRAME

FRAME - jest organizacją pozarządową mającą na celu rozwój i promowanie międzynarodowej współpracy społeczności lokalnych wspierającej edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli.

null

Associazione INNOVAMENTIS

Partner - Reggio Calabria, Italy

INNOVAMENTIS NGO (Italy)

is an educational and training organization, focusing on knowledge and innovation transfer in a field of lifelong learning and further education. Innovamentis is the technical partner of the project, responsible of the dissemination.

null

The Mosaic Art Sound Ltd.

Partner - Hornchurch, United Kingdom

The Mosaic Art Sound Ltd.

The staff working for the Mosaic Art Sound (UK) has participated and coordinated awarded EU projects related to language learning and social inclusion of migrants and other disadvantaged groups / minorities.