IO2 – Mapa Rozwiązań

IO2 - Mapa Rozwiązań

Projekt WHATtoDOif koncentruje się na promowaniu przyjaznego społeczeństwa dla tych, którzy docierają do kraju przyjmującego i potrzebują przystosować się do nowego miejsca pobytu. Przyjazne społeczeństwo byłoby miejscem, w którym wszyscy mogą żyć lepiej, zarówno ci, którzy goszczą nowoprzybyłych migrantów jak i ci, którzy są goszczeni.

Zebrano tu informacje dla cudzoziemców na temat kluczowych obszarów życia w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Poszczególne obszary tematyczne to:

  1. Procedury wizowe
  2. Zaangażowanie społeczne i polityczne
  3. Sprawy mieszkaniowe
  4. Opieka zdrowotna i usługi medyczne
  5. Edukacja dzieci i osób dorosłych
  6. Zatrudnienie i prowadzenie firmy

Na podstawie zidentyfikowanych najczęstszych problematycznych sytuacji z jakimi migranci mogą mieć do czynienia w kraju do którego przybyli, opracowane zostały scenariusze  „Co zrobić, jeśli?” (Mapa Rozwiązań), zawierające pytania i podpowiedzi jak postępować w danej sytuacji.

IO2 - Solution map

IO2 - Mapa Rozwiązań

Cel tego rezultatu jest dwojaki: dostarcza migrantom niezbędne informacje ułatwiające ich relokację, oraz zapewnia narzędzie wspierające pracowników socjalnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego w pracy z tymi wrażliwymi grupami docelowymi.

POBIERZ