IO1 – Informator dla Migrantów i Językowy Kompas

IO1 - Informator dla Migrantów i Językowy Kompas

Celem projektu WHATtoDOif jest pomoc nowo przybyłym cudzoziemcom, migrantom i uchodźcom w lepszej orientacji w systemie gospodarczym, edukacyjnym, społecznym i innych aspektach życia w kraju przyjmującym, a tym samym zapobieganie wykluczeniu społecznemu tych osób lub ich silnej zależności od społeczności etnicznej.

Zebrane zostaną tu informacje dla cudzoziemców na temat kluczowych obszarów życia w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Poszczególne obszary tematyczne to:

  1. Procedury wizowe
  2. Prawa człowieka oraz uczestnictwo obywatelskie i polityczne
  3. Sprawy mieszkaniowe
  4. Opieka zdrowotna
  5. Edukacja dzieci i dorosłych
  6. Zatrudnienie i rynek pracy

Obszary te zostały wybrane przez konsorcjum na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych od migrantów w ich krajach i zostały wskazane jako najistotniejsze dla sprawnego przystosowania się migrantów do życia w nowym kraju.

IO1 - Migrants info & Glossary Compass

IO1 - Informator dla Migrantów i Językowy Kompas

Cel tego rezultatu jest dwojaki: jest to Informator dla Migrantów oraz narzędzie edukacyjne dla nauczycieli języka polskiego (Językowy Kompas).

Migranci będą mogli poznać podstawowe procedury, związane z takimi obszarami jak np. znalezienie domu, zapisanie dzieci do szkoły, poszukiwanie pracy, korzystanie z edukacji, w tym zlokalizowanie instytucji do nauki języka dla dzieci i dorosłych itp.

Dostępny będzie również glosariusz (Kompas Językowy) podstawowych zwrotów przydatnych w każdym z powyższych obszarów tematycznych, który przetłumaczony zostanie na 16 języków partnerów i kluczowych mniejszości (w tym afrikaans, arabski, rosyjski, rumuński, ukraiński i wietnamski).

POBIERZ