Courses

 • 4. Dostęp do opieki zdrowotnej

  Ten kurs językowy przygotowuje słuchaczy do posługiwania się językiem polskim głównie w kontekście medycyny i ochrony zdrowia. Przedstawiona zostanie podstawowa wiedza o prawach i obowiązkach pacjentów związana z systemem ochrony zdrowia.

 • 2. Zaangażowanie Społeczne i Polityczne

  Kurs Zaangażowanie Społeczne i Polityczne ma na celu pomóc nowoprzybyłym osobom zrozumieć realia zaangażowania społecznego, praw i obowiązków w nowym kraju. Kurs jest przeznaczony do samodzielnego użytku przez uczących się lub może być wykorzystywany przez trenerów językowych podczas zajęć.

 • 1. Procedury wizowe

  Kurs ten ma na celu pomóc obcokrajowcom w zdobyciu i przećwiczeniu wiedzy w zakresie procedur wizowych. Kurs może być wykorzystywany zarówno do indywidualnej nauki, jak i w czasie zajęć pod kierunkiem nauczyciela

 • 5. Edukacja dzieci i dorosłych

  Education

  Kurs ma na celu zdobycie i przećwiczenie wiedzy z zakresu edukacji dzieci i dorosłych. Kurs może być wykorzystywany zarówno do indywidualnej nauki, jak i w czasie zajęć pod kierunkiem nauczyciela

 • 6. Zatrudnienie i szanse biznesowe

  Lekcje przygotują słuchaczy do posługiwania się językiem polskim głównie w kontekście pracy oraz zakładania i prowadzenia własnego biznesu w Polsce. Przedstawiona zostanie wiedza niezbędna do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia, w kraju a także wyćwiczone zostanie rozumienie wypowiedzi i umiejętność wypowiadanie się na tematy związane z pracą. Umiejętności te będą rozwijane poprzez działania oparte na aktywnym udziale słuchaczy, sprzyjające integracji zawodowej obcokrajowców w Polsce

 • 3. Sprawy mieszkaniowe

  Kurs pod tytułem Sprawy mieszkaniowe dostarcza podstawowych informacji na temat mieszkalnictwa w Polsce i może stanowić pomoc dla nowo przybyłych obcokrajowców. Kurs może być wykorzystywany zarówno do nauki indywidualnej, jak i w czasie zajęć pod kierunkiem nauczyciela.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA KURSU

 • Informacje o dostępie i procedurach opieki zdrowotnej w Polsce
 • Słownictwo i terminologia specyficzna w zakresie świadczeń zdrowotnych
 • Poszerzanie wiedzy słuchaczy w zakresie języka i kultury polskiej
 • Rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami