Course Category: 3. Mieszkalnictwo, świadczenia i usługi komunalne

  • 3. Sprawy mieszkaniowe

    Kurs pod tytułem Sprawy mieszkaniowe dostarcza podstawowych informacji na temat mieszkalnictwa w Polsce i może stanowić pomoc dla nowo przybyłych obcokrajowców. Kurs może być wykorzystywany zarówno do nauki indywidualnej, jak i w czasie zajęć pod kierunkiem nauczyciela.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA KURSU

  • INFORMACJE NA TEMAT. MIESZKALNICTWA W POLSCE
  • PORADNIK W SPRAWACH MIESZKANIOWYCH
  • NAUKA SŁOWNICTWA Z ZAKRESU MIESZKALNICTWA
  • ĆWICZENIA JĘZYKOWE
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami