TRZECIE SPOTKANIE PROJEKTOWE W ŁODZI, POLSKA

organizator

data: Styczeń 2021

Transnarodowe spotkania projektowe są ważnym elementem wspierania współpracy i wymiany wiedzy, transferu know-how oraz partnerskiego uczenia się od siebie.

Spotkania robocze partnerów projektu umożliwiają zespołowi przegląd osiągniętych rezultatów i wspólne planowanie przyszłych działań.

Z uwagi na ograniczenia w podróżowaniu spowodowane pandemią COVID-19, niestety również to spotkanie zostało przeniesione do przestrzeni wirtualnej

Głównym celem tego spotkania była weryfikacja postępów we wszystkich działaniach projektowych i zaplanowanie pozostałych zadań.

Omówione zostały prace nad kluczowymi rezultatami, a partnerzy przedyskutowali również kwestie związane z procesem testowania oraz działania mające na celu zapewnienie trwałości rezultatów.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami