DRUGIE SPOTKANIE PROJEKTOWE W REGGIO CALABRIA, WŁOCHY

Organizator:

Data: Czerwiec 2020

Transnarodowe spotkania projektowe są ważnym elementem wspierania współpracy i wymiany wiedzy, transferu know-how oraz partnerskiego uczenia się od siebie.

Spotkania robocze partnerów projektu umożliwiają zespołowi przegląd osiągniętych rezultatów i wspólne planowanie przyszłych działań.

Niestety z powodu wybuchu pandemii COVID-19 spotkanie to odbyło się on-line.

Partnerzy szczegółowo omówili rezultaty uzyskane w pierwszej fazie projektu i zaplanowali dalsze działania.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami