Dla udanej integracji

Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów
poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych

Dla udanej integracji

Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów
poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych

Dla udanej integracji

Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów
poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych

Dla udanej integracji

Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów
poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych

Rezultaty WHATtoDOif Projekt

Kliknij na ikony i odkryj nasze rezultaty (pracujemy nad tym i zostaną one wydane w nadchodzących miesiącach)…

Informacje dla Migrantów
i Językowy Kompas
- słownik terminów

Zebrane zostaną tu informacje dla cudzoziemców na temat kluczowych obszarów życia w danym kraju (np. rynek pracy, szkolnictwo/edukacja, wizy, opieka zdrowotna, warunki mieszkaniowe itp.).

Mapa Rozwiązań

na podstawie zidentyfikowanych najczęstszych problematycznych sytuacji z jakimi migranci mogą mieć do czynienia w kraju do którego przybyli, opracowane zostaną scenariusze „Co zrobić, jeśli?”, zawierające propozycje i podpowiedzi jak postępować w danej sytuacji.

Każdemu „zidentyfikowanemu rozwiązaniu” będzie towarzyszył moduł językowy, zawierający ćwiczenia do nauki podstawowych zwrotów i terminologii związanej z określonym obszarem tematycznym.

Pakiet Językowy

Przewodniki Wideo

Filmy opisujące mapę rozwiązań, przygotowane we wszystkich językach partnerskich, a także w językach dominujących społeczności migrantów w krajach partnerskich.

...

Repozytorium www
i Aplikacja Mobilna

Aplikacja połączona ze stroną internetową projektu będzie zawierała wszystkie powyższe rezultaty projektu w łatwej w użyciu formie.
Zbiór informacji na temat zidentyfikowanych obszarów życia w nowym kraju, potencjalnie stanowiących wezwanie dla migrantów (IO1) będzie połączony z sugerowanymi rozwiązaniami (IO2), materiałem do samodzielnej nauki słownictwa dotyczącego danego obszaru tematycznego (IO3) i przewodnika wideo w wybranym języku (IO4).

Dostępna będzie również aplikacja na telefony komórkowe, dzięki czemu użytkownicy będą mogli z niej wygodnie korzystać w dowolnym momencie, gdy będą potrzebowali znaleźć odpowiednią frazę lub termin językowy.

Cele ogólne

• Wspieranie integracji społecznej i integracji migrantów
• Zwiększenie świadomości ich potrzeb
• Szerokie rozpowszechnianie idei projektu i jego wyników na poziomie krajowym i europejskim

Projekt

Cele szczegółowe

• Ułatwienie migrantom dostępu do publicznych i prywatnych usług ich krajów przyjmujących
• Wspieranie dorosłych i nauczycieli języków poprzez rozwijanie ich kompetencji i efektywne wykorzystanie ICT
• Wspieranie wolontariuszy i innych zainteresowanych stron w ich pracy z migrantami

Projekt
Projekt Grupy docelowe projektu:

• migranci (obywatele UE i państw trzecich)
• dorośli nauczyciele
• nauczyciele języków
• eksperci ds. Integracji społecznej
• wolontariusze, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia migrantów i inne organizacje pracujące dla migrantów / z nimi
• przedstawiciele władz publicznych i eksperci ds. polityki.