Εργαστήρια WHATtoDOif

Εργαστήρια WHATtoDOif

Τους τελευταίους δύο μήνες του έργου σε όλες τις χώρες εταίρους, τα εργαστήρια WHATtoDOif θα πραγματοποιηθούν με τη μορφή ημερήσιων προωθητικών συνεδρίων.

Τα εργαστήρια στοχεύουν στην προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων του μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ενηλίκων και εκπροσώπων διαφόρων ξένων κοινοτήτων.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, κάθε έργο θα παρουσιαστεί, αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση και προσελκύοντας την προσοχή στο θέμα της κοινωνικής ένταξης.

Αναμένεται ότι σε κάθε εργαστήριο θα παρευρεθούν τουλάχιστον 40 εκπρόσωποι των ομάδων στόχου του έργου, καθιστώντας τις εκδηλώσεις επίσης μια καλή ευκαιρία δικτύωσης.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας