1η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ BRNO, ΤΣΕΧΙΑ

Οικοδεσπότης

Ημερομηνία: 16 και 17 Οκτωβρίου 2019

Οι Διακρατικές Συναντήσεις Έργων είναι ένα σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της ομότιμης μάθησης μεταξύ των εταίρων.

Οι συναντήσεις συντονισμού επιτρέπουν στην ομάδα να επανεξετάσει τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και να σχεδιάσει μαζί τις επερχόμενες δραστηριότητες.

Στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησε ένα νέο έργο της ΕΕ το WHATtoDOif – effective guidance for successful integration of foreign communities through language acquisition (Αποτελεσματική Καθοδήγηση για την Επιτυχή Ενσωμάτωση Ξένων Κοινοτήτων Μέσω της Εκμάθησης Γλωσσών).

Μια ομάδα πέντε μελών της κοινοπραξίας που εκπροσωπούν συμμετέχοντες οργανισμούς από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (ECQ από τη Βουλγαρία, The Mosaic από το Ηνωμένο Βασίλειο, SYNTHESIS από την Κύπρο και το FRAME από την Πολωνία) ήταν προσκεκλημένοι του Spolek PELICAN στο Brno (Τσεχία).

Κατά την πρώτη συνάντηση, όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί παρουσιάστηκαν και ξεκίνησε το πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας. Ο κύριος σκοπός ήταν να γνωριστούν και να συμφωνήσουν σε βασικά ζητήματα του έργου.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τον καθορισμό των στόχων, των αποτελεσμάτων και του χρονοδιαγράμματος ολόκληρου του έργου. Κατά τη διάρκεια δύο ημερών έντονων εργασιών, σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα, όπως δραστηριότητες διάδοσης, πνευματικά αποτελέσματα ή διοργάνωση επερχόμενων συναντήσεων.

Ο οργανισμός υποδοχής Spolek PELICAN έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πόλη του Brno. Έμαθαν για την ιστορία του Brno, είδαν τυπική αρχιτεκτονική και δοκίμασαν παραδοσιακή τσέχικη κουζίνα. Η συνάντηση ήταν επιτυχής, όλοι οι συνεργάτες ήταν επαγγελματίες και δημιουργικοί και περάσαμε δύο ευχάριστες μέρες με μια υπέροχη παρέα.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας