Οι εταίροι

Οι εταίροι

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 6 εταίρους από 6 χώρες της ΕΕ: Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εταίροι έχουν συγχωνεύσει τη συλλογική τους εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και ταυτόχρονα μοιράζονται τις ίδιες ανάγκες και έναν κοινό στόχο.

null

ECQ - European Center for Quality Ltd

Coordinator - Sofia, Bulgaria

European Center for Quality Ltd

is specialized in: management consulting in the field of EU-funded projects, design and delivery of training programmes, implementation of innovation, international standards for quality management.

null

SYNTHESIS Center for Research & Education Ltd

Partner - Nicosia, Cyprus

SYNTHESIS Center for Research & Education

είναι ένας πρωτοπόρος οργανισμός που υλοποιεί έργα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως στους τομείς της ενσωμάτωσης των μεταναστών, της κοινωνικής ένταξης και την επιχειρηματικότητα, είναι επίσης ο ηγέτης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας στην Κύπρο.

null

Spolek PELICAN, z.s.

Partner - Brno, Czech Republic

Spolek PELICAN

is a non-profit association active in the field of education and culture. It's based on the belief that one way to improve the quality of education is to raise public awareness of current trends in education.

null

Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej - FRAME

Partner - Lódz, Poland

Foundation for Development of International and Educational Activity, FRAME

is an NGO aiming to develop and promote international cooperation of local communities supporting education, professional activity and the well-being of citizens.

null

Associazione INNOVAMENTIS

Partner - Reggio Calabria, Italy

INNOVAMENTIS NGO (Italy)

is an educational and training organization, focusing on knowledge and innovation transfer in a field of lifelong learning and further education. Innovamentis is the technical partner of the project, responsible of the dissemination.

null

The Mosaic Art Sound Ltd.

Partner - Hornchurch, United Kingdom

The Mosaic Art Sound Ltd.

The staff working for the Mosaic Art Sound (UK) has participated and coordinated awarded EU projects related to language learning and social inclusion of migrants and other disadvantaged groups / minorities.