4. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας


Δεδομένου ότι τα γλωσσικά και επικοινωνιακά εμπόδια αποτελούν ένα από τα πιο κοινά εμπόδια για την κοινωνική, πολιτιστική και εργασιακή ενσωμάτωση, αυτό το μάθημα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. .
ή συνδεθείτε για να δείτε αυτό το μάθημα.
by whattodoif
90 minuti
3 Μαθήματα
0 Μαθητές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δεδομένου ότι τα γλωσσικά και επικοινωνιακά εμπόδια αποτελούν ένα από τα πιο κοινά εμπόδια για την κοινωνική, πολιτιστική και εργασιακή ενσωμάτωση, αυτό το μάθημα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο. Τα προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο πλαίσιο μιας πανδημίας, όταν οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι απάτριδες στην Κύπρο αντιμετωπίζουν μια σειρά από νέες προκλήσεις. Έχουν οι πρόσφυγες πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας; Λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τα μέτρα και τις κυβερνητικές αποφάσεις; Η επικοινωνία είναι βασικό στοιχείο της ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης και κύριο χαρακτηριστικό κάθε αλληλεπίδρασης. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα υγείας συμβάλλοντας στην υγεία ολόκληρης της κοινότητας. Αυτό το μάθημα στοχεύει στη διευκόλυνση της κατανόησης των μεταναστών σχετικά με τις διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης, των βασικών φράσεων και της ορολογίας.

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις σχετικές με την υγειονομική ορολογία:
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία μόνο σωστή απάντηση, ερωτήσεις σωστού/λάθους και ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού. Για ολοκληρώσετε με επιτυχία το μάθημα, οι μαθητές πρέπει να έχουν 80% ποσοστό επιτυχίας σε κάθε άσκηση.

الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

نظرًا لأن الحواجز اللغوية والتواصلية تشكل واحدة من أك رث العقبات ظاهريًا أمام اندماج المهاجرين الاجتما ي ع
ي و
والثقا ف ي
ف المشاكل ي ق رثص. تعت رث
اهتمامًا خاصًا لخدمات الرعاية الصحية ف سوق العمل ، فإن هذه الدورة تو ي لى
ي سياق الوباء ، عندما يواجه طالبو اللجوء واللاجئون
المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية وثيقة الصلة بشكل خاص ف
ي ق رثص عددًا من التحديات الجديدة.
وعديمو الجنسية ف فهل يحصل اللاجئون على الرعاية الصحية والرعاية الطبية
الفعالة أثناءالجائحة؟ هل يتلقون المعلومات اللازمة حول إجراءات مكافحة الوباء والقرارات الحكومية؟ التواصل هو
ي جودة الرعاية الصحية والم ثة الرئيسية لأي
ف عنصر أسا ي س تواصل الطبيب . يمكن أن يؤدي التواصل الفعال ب ي
ي
والمريض إلى نتائج صحية أفضل تساهم ف تعزيز صحة المجتمع بأسره. تهدف هذه الدورة إلى تسهيل فهم المهاجرين
لإجراءات الرعاية الصحية والعبارات والمصطلحات الأساسية .

COURSE DESCRIPTION

Since language and communication barriers constitute one of the most ostensible obstacles to the migrants’ social, cultural and labour market integration, this course pays particular attention to the healthcare services. The problems related to access to healthcare are particularly relevant in the context of a pandemic, when asylum seekers, refugees and stateless persons are faced with a number of new challenges. Do refugees have access to health care and effective medical care during a pandemic? Do they receive the necessary information about anti-epidemic measures and government decisions? Communication is a key element in quality healthcare and main feature of any interaction. Effective communication between doctor and patient can lead to better health outcomes contributing to the health of the whole community. This course aims at facilitating migrants’ understanding of the healthcare procedures, basic phrases and terminology.

ARABIC

الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

نظرًا لأن الحواجز اللغوية والتواصلية تشكل واحدة من أك رث العقبات ظاهريًا أمام اندماج المهاجرين الاجتما ي ع
ي و
والثقا ف ي
ف المشاكل ي ق رثص. تعت رث
اهتمامًا خاصًا لخدمات الرعاية الصحية ف سوق العمل ، فإن هذه الدورة تو ي لى
ي سياق الوباء ، عندما يواجه طالبو اللجوء واللاجئون
المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية وثيقة الصلة بشكل خاص ف
ي ق رثص عددًا من التحديات الجديدة.
وعديمو الجنسية ف فهل يحصل اللاجئون على الرعاية الصحية والرعاية الطبية
الفعالة أثناءالجائحة؟ هل يتلقون المعلومات اللازمة حول إجراءات مكافحة الوباء والقرارات الحكومية؟ التواصل هو
ي جودة الرعاية الصحية والم ثة الرئيسية لأي
ف عنصر أسا ي س تواصل الطبيب . يمكن أن يؤدي التواصل الفعال ب ي
ي
والمريض إلى نتائج صحية أفضل تساهم ف تعزيز صحة المجتمع بأسره. تهدف هذه الدورة إلى تسهيل فهم المهاجرين
لإجراءات الرعاية الصحية والعبارات والمصطلحات الأساسية .

ENGLISH

COURSE DESCRIPTION

Since language and communication barriers constitute one of the most ostensible obstacles to the migrants’ social, cultural and labour market integration, this course pays particular attention to the healthcare services. The problems related to access to healthcare are particularly relevant in the context of a pandemic, when asylum seekers, refugees and stateless persons are faced with a number of new challenges. Do refugees have access to health care and effective medical care during a pandemic? Do they receive the necessary information about anti-epidemic measures and government decisions? Communication is a key element in quality healthcare and main feature of any interaction. Effective communication between doctor and patient can lead to better health outcomes contributing to the health of the whole community. This course aims at facilitating migrants’ understanding of the healthcare procedures, basic phrases and terminology.

Video

DOWNLOAD

Lessons

4. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μάθημα 1

Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο

Επισκόπηση μάθημα 1 - (Σωστό Λάθος) - ● Αυτή η γλωσσική ενότητα απευθύνεται σε μετανάστες εκτός ΕΕ, ξένους υπηκόους και καθηγητές ξένων γλωσσών στην Κύπρο, παρέχοντας βασικές πληροφορίες σχετικά με 

4. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μάθημα 2

Βαθμός δυσκολίας: Σύνηθες

Επισκόπηση μάθημα 2 - (ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) - ● Αυτή η γλωσσική ενότητα απευθύνεται σε μετανάστες εκτός ΕΕ, ξένους υπηκόους και καθηγητές ξένων γλωσσών στην Κύπρο, παρέχοντας βασικές πληροφορίες σχετικά με 

4. Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μάθημα 3

Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολο

Επισκόπηση μάθημα 3 - (συμπληρώστε το κενό) - ● Αυτή η γλωσσική ενότητα απευθύνεται σε μετανάστες εκτός ΕΕ, ξένους υπηκόους και καθηγητές ξένων γλωσσών στην Κύπρο, παρέχοντας βασικές πληροφορίες σχετικά 
ή συνδεθείτε για να δείτε αυτό το μάθημα.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Πληροφορίες για πρόσβαση στον τομέα της υγείας και τις διαδικασίες
  • Λεξικό και συγκεκριμένη ορολογία για τις υγειονομικές υπηρεσίες
  • Διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών για την Ελληνική γλώσσα και Κυπριακή κουλτούρα
  • ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας