2η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ

Έγινε διαδικτυακά από

Ημερομηνία: Ιούλιος 2020

Οι συναντήσεις εργασίας των εταίρων του έργου επιτρέπουν στην ομάδα να επανεξετάσει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και να σχεδιάσουν από κοινού μελλοντικές δραστηριότητες.

Δυστυχώς, λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Οι εταίροι συζήτησαν λεπτομερώς τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στην πρώτη φάση του έργου και σχεδίασαν περαιτέρω δραστηριότητες.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Ακολουθήστε μας