Workshopy projektu WHATtoDOif (Co dělat když)

Workshopy projektu WHATtoDOif

Ve dvou posledních měsích projektu bude v každé z partnerských zemí projektu uspořádán workshop v podobě jednodenní konference.

Cílem konference bude představení projektu a jeho výstupů vzdělávacím institucím a představitelům zashraničních komunit.

Během konference budou představeny všechny výstupy projektu, což povede k rozšíření povědomosti a debatě o tématu začleňování cizinců do společnosti.

Předpokládá se, že se každé konference zúčastní 40 účásníků z cílových skupin projektu. Konference tak bude zároveň sloužit jako skvělá příležitostt k seznámení a k navázání kontaktů.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás