mobilní aplikace WHATtoDOif

mobilní aplikace WHATtoDOif

Cílem projektu WHATtoDOif je pomoci nově příchozím cizincům, migrantům a uprchlíkům zorientovat se v ekonomickém, vzdělávacím, sociálním a dalších systémech hostitelské země a předejít tak jejich sociálnímu vyloučení či silné závislosti na etnické komunitě. Tato aplikace je vytvořena za účelem šíření a sdílení informací o projektu WHATtoDOif.

Stáhněte si naši aplikaci

Aplikace má pomoci nově příchozím migrantům zorientovat se v hostitelské zemi.

Cílem aplikace je také šířit klíčové informace o Evropské unii. Uživatelé aplikace díky krátkým informačním blokům získají lepší znalosti o evropských institucích a jejich funkcích a také o možnostech, které jednotlivcům a organizacím nabízí evropský program Erasmus+.

Stáhněte si naši aplikaci

Obsah mobilní aplikace WHATtoDOif:

– Stručné informace o hlavních evropských institucích (Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise, Soudní dvůr a Evropská centrální banka).

– Stručné informace o programu Erasmus+. Tato část aplikace bude mít za cíl prohloubit znalosti o příležitostech, které program Erasmus+ nabízí, mezi dospělými, kteří jsou o těchto výhodách obvykle méně informovaní.

– Hlavní informace o projektu WHATtoDOif, jeho cílech a partnerství.

– Trvale aktualizovaný zpravodajský kanál z komunikace na sociálních sítích a s video tutoriály „WhatToDoIf“ z našeho kanálu YouTube.

– Výsledky projektu ke stažení ve formátu Adobe PDF (Portable Document Format).

– Kontaktní formulář pro zasílání informací od našich národních projektových týmů o výsledcích nebo dalších novinkách v projektu.

Hlavní obsah je přeložen do 6 partnerských jazyků (angličtina, bulharština, polština, řečtina, čeština a italština). Na hlavní obrazovce si můžete vybrat preferovaný jazyk. Tvorba výstupů dále pokračuje a v nadcházejících měsících bude zveřejněn další obsah přeložený do jazyků etnických menšin v partnerských státech: ruština, vietnamština, rumunština, afrikánština, ukrajinština a arabština.

Projekt WHATtoDOif je spolufinancován z programu Erasmus+. Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.