IO2 – Mapa řešení

IO2 - Mapa řešení

Projekt WHATtoDOif se zaměřuje na podporu vstřícné společnosti vůči cizincům a nově příchozím, kteří se potřebují v hostitelské zemi zorientovat. Vstřícná společnost může být místem, kde se žije lépe každému – hostitelům i hostům.

Tento výstup rozvíjí znalosti migrantů v šesti tematických oblastech v 6 zemích: Bulharsko, Kypr, Česká republika, Itálie, Polsko a Velká Británie.

Jedná se o tyto tematické okruhy:

  1. Vízový proces
  2. Občanská a politická participace
  3. Bydlení
  4. Lékařská péče
  5. Vzdělávání dětí a dospělých
  6. Zaměstnání a podnikání

Partneři formulovali možná řešení (Mapa řešení) stručným, ale vyčerpávajícím způsobem, který je založen na znalosti každodenních životních situací a nabízí okamžitou pomoc prostřednictvím jasných vysvětlení a odpovědí.

IO2 - Solution map

IO2 - Mapa řešení

Navrhovaná „řešení“ odrážejí záměr partnerů šířit informace o tom, co je nejlepší možný postup v každé partnerské hostitelské zemi.

Účel tohoto výstupu je dvojí: oslovuje migranty a uprchlíky, poskytuje jim základní informace, které usnadňují jejich adaptaci, a pomáhá též sociálním pracovníkům a neziskovým organizacím, které mohou využívat tento nový, uživatelsky přívětivý a aktualizovaný nástroj jako další podporu při jejich práci s těmito zranitelnými cílovými skupinami.

STÁHNOUT