IO1 – Informační a jazykový kompas

IO1 - Informační a jazykový kompas

Cílem projektu WHATtoDOif je pomoci nově příchozím cizincům, migrantům a uprchlíkům zorientovat se v ekonomickém, vzdělávacím, sociálním a jiném systému hostitelské země a zabránit tak jejich sociálnímu vyloučení či silné závislosti na jejich etnické komunitě.

Tento výstup rozvíjí znalosti migrantů v šesti tematických oblastech v 6 zemích: Bulharsko, Kypr, Česká republika, Itálie, Polsko a Velká Británie.

Jedná se o tyto tematické okruhy:

  1. Vízový proces
  2. Občanská a politická participace
  3. Bydlení
  4. Lékařská péče
  5. Vzdělávání dětí a dospělých
  6. Zaměstnání a podnikání

Účel tohoto výstupu je dvojí: je to informační průvodce pro migranty (Informace pro migranty) a nástroj pro učitele jazyků (Jazykový kompas).

IO1 - Migrants info & Glossary Compass

IO1 - Informační a jazykový kompas

Migranti mohou s jeho pomocí odhalit správný postup v řadě situací, jako je hledání domu, zápis dětí do školy, hledání práce, vyhledávání příležitostí k dalšímu vzdělávání, vyhledání institucí pro osvojování jazyků pro děti a dospělé atd.

Jazykový kompas je elektronický glosář s užitečnými pojmy pro jednotlivé tematické oblasti. Tyto termíny byly přeloženy do jazyků partnerů a migrantů (afrikánština, arabština, ruština, rumunština, ukrajinština a vietnamština).

STÁHNOUT