3. Bydlení a Služby


Kurz s názvem Bydlení a služby poskytuje základní informace o bydlení v České republice a může pomoci nově příchozím cizincům. Kurz lze využít jak pro individuální učení, tak i během výuky pod dohledem učitele.
Nebos se přihlašte pro zobrazení kurzu.
by whattodoif
90 minut
3 Lekce
0 Studenti

POPIS KURZU

Kurz s názvem Bydlení a služby poskytuje základní informace o bydlení v České republice a může pomoci nově příchozím cizincům. První část kurzu obsahuje teoretický podklad. K tomu slouží obsáhlá informační brožura a slovník pojmů. Další část kurzu umožňuje studentům osvojit si základní slovní zásobu spojenou s tématem bydlení a služby, procvičit jeho správné používání v konkrétních komunikačních situacích a otestovat jejich znalosti.

K otestování znalostí slouží 3 lexikálních cvičení: pravda / nepravda, výběr z více možností a doplň slovo. Testovací část s různorodou úrovní obtížnosti byla obohacena o grafické, zvukové a video soubory. Poslední částí kurzu je seznam odpovědí na nejčastěji kladené otázky k tématu a video návody. Kurz lze využít jak pro individuální učení, tak i během výuky pod dohledem učitele.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khóa học có tên Nhà ở và các dịch vụ cung cấp thông tin cơ bản về cuộc sống ở Cộng hòa Séc và có thể giúp những người nước ngoài mới đến. Phần đầu tiên của khóa học bao gồm nền tảng lý thuyết. Một sách mỏng thông tin bao quát và từ điển thuật ngữ được sử dụng cho việc này. Phần tiếp theo của khóa học giúp học viên thu nhận các từ vựng cơ bản liên quan đến lĩnh vực nhà ở và các dịch vụ, thực hành sử dụng cách đúng trong các hoàn cảnh giao tiếp cụ thể và kiểm tra kiến thức của họ.

Có 3 bài tập từ vựng để kiểm tra kiến ​​thức: câu hỏi trả lời đúng / sai, câu hỏi trắc nghiệm mà chỉ có một câu trả lời đúng và điền từ vào bài khóa. Phần kiểm tra có độ khó khác nhau và tập tin đồ họa, âm thanh và video được bổ sung thêm. Phần cuối cùng của khóa học là danh sách của những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất và những video hướng dẫn liên quan đến việc đề tài. Có thể dùng khóa học cho học hỏi cá nhân cũng như dưới sự giám sát của một giáo viên trong quá trình giảng dạy.

COURSE DESCRIPTION

The course titled Housing and Utilities provides basic information about housing in Czech Republic and can be of help to newly arrived foreigners. The first part contains theoretical material and a vocabulary bank. The next sections of the course allow students to master basic vocabulary connected with a topic of housing condition in Czech Republic and utilities, practice its correct use in specific communication situations and test their knowledge. Three types of lexical exercises were provided: true/false, multiple choice and fill the gap. The test part with a diversified difficulty level has been enriched with graphic, audio and video files. The last elements of the course are a list of answers to the most frequently asked questions about the topic and video tutorials. The course can be used both for individual learning and during classes under the supervision of a teacher.

Vietnamský

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khóa học có tên Nhà ở và các dịch vụ cung cấp thông tin cơ bản về cuộc sống ở Cộng hòa Séc và có thể giúp những người nước ngoài mới đến. Phần đầu tiên của khóa học bao gồm nền tảng lý thuyết. Một sách mỏng thông tin bao quát và từ điển thuật ngữ được sử dụng cho việc này. Phần tiếp theo của khóa học giúp học viên thu nhận các từ vựng cơ bản liên quan đến lĩnh vực nhà ở và các dịch vụ, thực hành sử dụng cách đúng trong các hoàn cảnh giao tiếp cụ thể và kiểm tra kiến thức của họ.

Có 3 bài tập từ vựng để kiểm tra kiến ​​thức: câu hỏi trả lời đúng / sai, câu hỏi trắc nghiệm mà chỉ có một câu trả lời đúng và điền từ vào bài khóa. Phần kiểm tra có độ khó khác nhau và tập tin đồ họa, âm thanh và video được bổ sung thêm. Phần cuối cùng của khóa học là danh sách của những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất và những video hướng dẫn liên quan đến việc đề tài. Có thể dùng khóa học cho học hỏi cá nhân cũng như dưới sự giám sát của một giáo viên trong quá trình giảng dạy.

ENGLISH

COURSE DESCRIPTION

The course titled Housing and Utilities provides basic information about housing in Czech Republic and can be of help to newly arrived foreigners. The first part contains theoretical material and a vocabulary bank. The next sections of the course allow students to master basic vocabulary connected with a topic of housing condition in Czech Republic and utilities, practice its correct use in specific communication situations and test their knowledge. Three types of lexical exercises were provided: true/false, multiple choice and fill the gap. The test part with a diversified difficulty level has been enriched with graphic, audio and video files. The last elements of the course are a list of answers to the most frequently asked questions about the topic and video tutorials. The course can be used both for individual learning and during classes under the supervision of a teacher.

ODKAZ NA VIDEO

Video

PŘILOŽENÉ SOUBORY

Lekce

3. BYDLENÍ A SLUŽBY – Lekce 1

Obtížnost: Lehká

Obsah Lekce 1 (pravda/nepravda) - Tento jazykový modul je určen všem cizincům, kteří si potřebují osvojit slovní zásobu v oblasti bydlení a služeb a chtějí si otestovat své znalosti z 

3. BYDLENÍ A SLUŽBY – Lekce 2

Obtížnost: Střední

Obsah Lekce 2  (Multiplechoice) - Tento jazykový modul je určen všem cizincům, kteří si potřebují osvojit slovní zásobu v oblasti bydlení a služeb a chtějí si otestovat své znalosti z 

3. BYDLENÍ A SLUŽBY – Lekce 3

Obtížnost: Těžká

Obsah Lekce 3  (Gap-Fill) - Tento jazykový modul je určen všem cizincům, kteří si potřebují osvojit slovní zásobu v oblasti bydlení a služeb a chtějí si otestovat své znalosti z 
Nebos se přihlašte pro zobrazení kurzu.
CHARAKTERISTIKA KURZU:

  • INFORMAČNÍ BROŽURA A SLOVNÍK POJMŮ
  • ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY
  • VIDEOTUTORIÁLY
  • JAZYKOVÁ CVIČENÍ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás