2. Občanská a politická participace


Kurz Občanská a politická participace je navržen tak, aby pomohl nově příchozím pochopit realitu společenských závazků, práv a povinností v nové zemi. Kurz je určen pro samostatné použití studenty nebo jej mohou využít lektoři jazyků ve třídě.
Nebos se přihlašte pro zobrazení kurzu.
by whattodoif
90 minut
3 Lekce
0 Studenti

POPIS KURZU

Kurz Občanská a politická participace je navržen tak, aby pomohl nově příchozím pochopit realitu společenských závazků, práv a povinností v nové zemi. K dispozici je glosář, který mohou studenti využít a který obsahuje základní pojmy pro porozumění této oblasti. Studenti díky němu odhalí, jak jsou definovány volební a politické systémy; získají informace o základních společenských hodnotách, příležitostech pro dobrovolnictví, práci nevládních organizací; porozumí výrazům používaným při stížnostech. Všechno je poměrně jednoduché a přímočaré, což usnadňuje základní porozumění, i když jsou používány i složitější termíny. Kurz obsahuje několik informací o samotném jazyce hostitelské země a tři typy jazykových cvičení: pravda / nepravda, testové otázky s jednou správnou odpovědí a doplnění vynechaného slova do mezery. Byly přidány některé obrázky, zvukové a video soubory. Kurz je určen pro samostatné použití studenty nebo jej mohou využít lektoři jazyků ve třídě.

Kurz Občanská a politická participace je navržen tak, aby pomohl nově příchozím pochopit realitu společenských závazků, práv a povinností v nové zemi. Kurz je určen pro samostatné použití studenty nebo jej mohou využít lektoři jazyků ve třídě.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khóa học Sự tham gia của người dân và chính trị được thiết kế để giúp người mới đến hiểu thực tế về các cam kết xã hội, các quyền và nghĩa vụ ở đất nước mới. Có một từ điển thuật ngữ mà học viên có thể sử dụng và trong đó có các thuật ngữ cơ bản để hiểu lĩnh vực này. Nhờ việc đó, học viên sẽ khám phá cách định rõ hệ thống bầu cử và chính trị; có được thông tin về các giá trị xã hội cơ bản, các cơ hội tình nguyện, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ; sẽ hiểu các điều khoản được sử dụng trong khiếu nại. Mọi thứ tương đối đơn giản và dễ hiểu, tạo điều kiện cho sự hiểu biết cơ bản, ngay cả khi các thuật ngữ phức tạp hơn được sử dụng. Khóa học bao gồm một số thông tin về chính ngôn ngữ của nước dự định cư trú và ba kiểu bài tập: câu hỏi trả lời đúng / sai, câu hỏi trắc nghiệm mà chỉ có một câu trả lời đúng và điền từ vào bài khóa. Một số hình ảnh, tập tin âm thanh và video đã được thêm vào. Khóa học dành cho học viên để sử dụng độc lập hoặc có thể được sử dụng bởi giáo viên ngôn ngữ trong lớp học.

COURSE DESCRIPTION

The Civic and political participation Course is designed to help newcomers to understand the realities of community engagements, of rights and duties into a new country. There is a Glossary that learners can refer to that provides basic terms to start untangling this area, to reflect on which words are used to define voting and political systems; to approach the idea of community values, opportunities for volunteering, NGOs work; to understand terms used for complaining. Everything is quite simple and straightforward to allow for basic acquisition, although little more complex lexicon has been added. The Course contains few information on the host country language itself and three types of language exercises: true/false, multiple choice and fill the gap. Some images, audio and video files have been added. The Course is for autonomous use by the learners or can be used by language trainers in classroom.

Vietnamský

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khóa học Sự tham gia của người dân và chính trị được thiết kế để giúp người mới đến hiểu thực tế về các cam kết xã hội, các quyền và nghĩa vụ ở đất nước mới. Có một từ điển thuật ngữ mà học viên có thể sử dụng và trong đó có các thuật ngữ cơ bản để hiểu lĩnh vực này. Nhờ việc đó, học viên sẽ khám phá cách định rõ hệ thống bầu cử và chính trị; có được thông tin về các giá trị xã hội cơ bản, các cơ hội tình nguyện, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ; sẽ hiểu các điều khoản được sử dụng trong khiếu nại. Mọi thứ tương đối đơn giản và dễ hiểu, tạo điều kiện cho sự hiểu biết cơ bản, ngay cả khi các thuật ngữ phức tạp hơn được sử dụng. Khóa học bao gồm một số thông tin về chính ngôn ngữ của nước dự định cư trú và ba kiểu bài tập: câu hỏi trả lời đúng / sai, câu hỏi trắc nghiệm mà chỉ có một câu trả lời đúng và điền từ vào bài khóa. Một số hình ảnh, tập tin âm thanh và video đã được thêm vào. Khóa học dành cho học viên để sử dụng độc lập hoặc có thể được sử dụng bởi giáo viên ngôn ngữ trong lớp học.

ENGLISH

COURSE DESCRIPTION

The Civic and political participation Course is designed to help newcomers to understand the realities of community engagements, of rights and duties into a new country. There is a Glossary that learners can refer to that provides basic terms to start untangling this area, to reflect on which words are used to define voting and political systems; to approach the idea of community values, opportunities for volunteering, NGOs work; to understand terms used for complaining. Everything is quite simple and straightforward to allow for basic acquisition, although little more complex lexicon has been added. The Course contains few information on the host country language itself and three types of language exercises: true/false, multiple choice and fill the gap. Some images, audio and video files have been added. The Course is for autonomous use by the learners or can be used by language trainers in classroom.

ODKAZ NA VIDEO

Video

PŘILOŽENÉ SOUBORY

Lekce

2. Občanská a politická participace – Lekce 1

Obtížnost: Lehká

Obsah Lekce 1 (pravda/nepravda)  - Jak důležitá může být občanská a politická účast v životě cizinců a migrantů, nově příchozích do Evropy? Je to stále důležitější, protože my všichni, příchozí 

2. Občanská a politická participace – Lekce 2

Obtížnost: Střední

Obsah Lekce 2 (Multiplechoice)  - Jak důležitá může být občanská a politická účast v životě cizinců a migrantů, nově příchozích do Evropy? Je to stále důležitější, protože my všichni, příchozí 

2. Občanská a politická participace – Lekce 3

Obtížnost: Těžká

Obsah Lekce 3 (gap fill)  - Jak důležitá může být občanská a politická účast v životě cizinců a migrantů, nově příchozích do Evropy? Je to stále důležitější, protože my všichni, 
Nebos se přihlašte pro zobrazení kurzu.
CHARAKTERISTIKA KURZU:

  • INFORMACE O OBČANSKÉ A POLITICKÉ PARTICIPACI
  • OSVOJENÍ TERMÍNŮ TÝKAJÍCÍCH SE OBČANSKÉ A POLITICKÉ ÚČASTI
  • OSVOJENÍ INFORMACÍ O JAZYKU HOSTITELSKÉ ZEMĚ
  • JAZYKOVÉ CVIČENÍ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás