5. Vzdělávací systém


Jazykový kurz slouží k procvičení a otestování získaných znalostí v oblasti vzdělávání dospělých a dětí. Jazykový kurz je tvořen třemi typy cvičení – otázky typu pravda/nepravda, testové otázky s jednou správnou odpovědí a doplňování slov do textu. Každá z částí obsahuje 15 otázek. Jednotlivá cvičení jsou seřazena podle obtížnosti. K absolvování celého kurzu je třeba dosáhnout alespoň 80 % v každé části.
Education
Nebos se přihlašte pro zobrazení kurzu.
by whattodoif
90 minut
3 Lekce
5 Studenti

Education

POPIS KURZU

Tento vzdělávací kurz slouží k získání a procvičení znalostí v oblasti vzdělávání dětí a dospělých. První část kurzu obsahuje teoretické podklady pro získání všech potřebných informací. K tomu slouží obsáhlá informační brožura a slovník pojmů. Brožura obsahuje přehled o českém školství, mimoškolních vzdělávacích aktivitách, ale také užitečné kontakty a odkazy.

Na teoretickou část navazují odpovědi na nejčastěji kladené otázky a video tutoriály související s řešením problémů v oblasti vzdělávání.

Poslední část kurzu je testovací. Jazykový kurz slouží k procvičení a otestování získaných znalostí v oblasti vzdělávání dospělých a dětí. Některá cvičení jsou doplněna audio soubory a obrázky pro snadnější práci a orientaci v textu.

Kurz může sloužit jak k individuálnímu studiu, tak pro skupinovou výuku.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khóa học giáo dục này được tổ chức để giúp học viên thu nhận và thực hành kiến thức trong lĩnh vực giáo dục trẻ em và người lớn. Phần đầu tiên của khóa học bao gồm nền tảng lý thuyết để nhận được tất cả thông tin cần thiết. Một sách mỏng thông tin và từ điển thuật ngữ được sử dụng cho việc này. Sách mỏng này giới thiệu tổng quát về giáo dục Séc, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, nhưng cũng có những thông tin liên lạc và đường liên kết hữu ích.

Tiếp theo phần lý thuyết là những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất và những video hướng dẫn liên quan đến việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục.

Phần cuối cùng của khóa học là kiểm tra. Khóa học ngôn ngữ được sử dụng để thực hành và kiểm tra kiến thức thu nhận được trong lĩnh vực giáo dục người lớn và trẻ em. Tập tin âm thanh và hình ảnh được bổ sung trong một số bài tập để làm bài và định hướng trong văn bản dễ dàng hơn.

Có thể dùng khóa học cho học hỏi cá nhân cũng như cho việc dạy theo nhóm.

COURSE DESCRIPTION

This course is created to acquire and practice knowledge in the field of education for children and adults. The first part of the course contains a theoretical background for obtaining all the necessary information. The guide and glossary are created for this purpose. The guide contains an overview of the Czech educational system, after school programs, but also useful contacts and links. The theoretical part is followed by answers to the most frequently asked questions and video tutorials related to solving problems in the field of education. The last part of the course is testing. The language course is designed to practice and test the acquired knowledge in the field of adult’s and children’s education. Some exercises are accompanied by audio files and pictures. The course can be used for both individual learning and group lessons.

Vietnamský

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khóa học giáo dục này được tổ chức để giúp học viên thu nhận và thực hành kiến thức trong lĩnh vực giáo dục trẻ em và người lớn. Phần đầu tiên của khóa học bao gồm nền tảng lý thuyết để nhận được tất cả thông tin cần thiết. Một sách mỏng thông tin và từ điển thuật ngữ được sử dụng cho việc này. Sách mỏng này giới thiệu tổng quát về giáo dục Séc, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, nhưng cũng có những thông tin liên lạc và đường liên kết hữu ích.

Tiếp theo phần lý thuyết là những câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất và những video hướng dẫn liên quan đến việc giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục.

Phần cuối cùng của khóa học là kiểm tra. Khóa học ngôn ngữ được sử dụng để thực hành và kiểm tra kiến thức thu nhận được trong lĩnh vực giáo dục người lớn và trẻ em. Tập tin âm thanh và hình ảnh được bổ sung trong một số bài tập để làm bài và định hướng trong văn bản dễ dàng hơn.

Có thể dùng khóa học cho học hỏi cá nhân cũng như cho việc dạy theo nhóm.

ENGLISH

COURSE DESCRIPTION

This course is created to acquire and practice knowledge in the field of education for children and adults. The first part of the course contains a theoretical background for obtaining all the necessary information. The guide and glossary are created for this purpose. The guide contains an overview of the Czech educational system, after school programs, but also useful contacts and links. The theoretical part is followed by answers to the most frequently asked questions and video tutorials related to solving problems in the field of education. The last part of the course is testing. The language course is designed to practice and test the acquired knowledge in the field of adult’s and children’s education. Some exercises are accompanied by audio files and pictures. The course can be used for both individual learning and group lessons.

ODKAZ NA VIDEO

Video

Video

PŘILOŽENÉ SOUBORY

Lekce

5. JAZYKOVÉ CVIČENÍ PRO ČESKÝ JAZYK – Lekce 1

Obtížnost: Lehká

Obsah Lekce 1 (pravda/nepravda) - Tento výukový kurz je určen pro všechny cizince, kteří si potřebují procvičit a otestovat svoji slovní zásobu v oblasti vzdělávání dětí a dospělých. Cílem tohoto 

5. JAZYKOVÉ CVIČENÍ PRO ČESKÝ JAZYK – Lekce 2

Obtížnost: Střední

Obsah Lekce 2  (Multiplechoice) - Tento výukový kurz je určen pro všechny cizince, kteří si potřebují procvičit a otestovat svoji slovní zásobu v oblasti vzdělávání dětí a dospělých. Cílem tohoto 

5. JAZYKOVÉ CVIČENÍ PRO ČESKÝ JAZYK – Lekce 3

Obtížnost: Těžká

Obsah Lekce 3  (Gap-Fill) - Tento výukový kurz je určen pro všechny cizince, kteří si potřebují procvičit a otestovat svoji slovní zásobu v oblasti vzdělávání dětí a dospělých. Cílem tohoto 
Education
Nebos se přihlašte pro zobrazení kurzu.
CHARAKTERISTIKA KURZU:

  • INFORMAČNÍ BROŽURA A SLOVNÍK POJMŮ
  • ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY
  • VIDEOTUTORIÁLY
  • JAZYKOVÁ CVIČENÍ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás