Kategorie kurzu: 5. Vzdělávací systém

  • 5. Vzdělávací systém

    Education

    Jazykový kurz slouží k procvičení a otestování získaných znalostí v oblasti vzdělávání dospělých a dětí. Jazykový kurz je tvořen třemi typy cvičení – otázky typu pravda/nepravda, testové otázky s jednou správnou odpovědí a doplňování slov do textu. Každá z částí obsahuje 15 otázek. Jednotlivá cvičení jsou seřazena podle obtížnosti. K absolvování celého kurzu je třeba dosáhnout alespoň 80 % v každé části.

CHARAKTERISTIKA KURZU:

  • INFORMAČNÍ BROŽURA A SLOVNÍK POJMŮ
  • ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY
  • VIDEOTUTORIÁLY
  • JAZYKOVÁ CVIČENÍ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás