Kategorie kurzu: 2. Politický systém a občanská participace

CHARAKTERISTIKA KURZU:

  • INFORMACE O OBČANSKÉ A POLITICKÉ PARTICIPACI
  • OSVOJENÍ TERMÍNŮ TÝKAJÍCÍCH SE OBČANSKÉ A POLITICKÉ ÚČASTI
  • OSVOJENÍ INFORMACÍ O JAZYKU HOSTITELSKÉ ZEMĚ
  • JAZYKOVÉ CVIČENÍ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás