TŘETÍ MEETING PROJEKTU V LÓDZI, POLSKO

bude pořádán

termín: leden 2021

Mezinárodní projektové meetingy jsou důležitým nástrojem pro posilování spolupráce, vzájemného učení mezi partnery a vyměňování znalostí a know-how.

Koordinační meetingy umožňují týmu zhodnotit dosažené výsledky a společně naplánovat následující aktivity.

Hlavním cílem bude ověřit postup ve všech aktivitách a naplánovat zbývající úkoly.

Bude se řešit práce na Výstupech 2 – 5 a partneři naplánují udržitelnost aktivit, zejména jak oslovit příslušné cílové skupiny pro Výstup 5.
Proběhne zhodnocení testování Výstupů a partneři zanalyzují doporučení na zlepšení, která obdrželi.

Rozhodne se, jaké změny budou provedeny.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás