DRUHÝ MEETING PROJEKTU V REGGIO CALABRIA, ITÁLIE

bude pořádán

termín: červenec 2020

Mezinárodní projektové meetingy jsou důležitým nástrojem pro posilování spolupráce, vzájemného učení mezi partnery a vyměňování znalostí a know-how.

Koordinační meetingy umožňují týmu zhodnotit dosažené výsledky a společně naplánovat následující aktivity.

Na tomto setkání budou řešeny výsledky přípravných aktivit pro příslušné Výstupy.
Partneři zhodnotí trendy a hlavní poznatky a zmapují, pro které cílové skupiny bude užitečná průřezová studie. Navíc na tomto setkání začne práce na Výstupu 2 a Výstupu 3.

Účastníci také detailně prodiskutují výsledky získané v první fázi projektu a splnění Výstupu 1. Toto bude základem detailní analýzy obtížného problému. Dále se bude diskutovat o dalších krocích řešení Výstupu 2 a Výstupu 3.
Také budou prodiskutovány administrativní náležitosti společně s diseminací a evaluací projektu.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás