Pro úspěšnou integraci

Efektivní návod pro úspěšnou integraci cizích
komunit prostřednictvím osvojování si jazyků

Pro úspěšnou integraci

Efektivní návod pro úspěšnou integraci cizích
komunit prostřednictvím osvojování si jazyků

Pro úspěšnou integraci

Efektivní návod pro úspěšnou integraci cizích
komunit prostřednictvím osvojování si jazyků

Pro úspěšnou integraci

Efektivní návod pro úspěšnou integraci cizích
komunit prostřednictvím osvojování si jazyků

Výstupy WHATtoDOif Projekt

Klikněte na ikonu a zjistěte naše výsledky (Na tématu pracujeme, bude zveřejněno v následujících měsících)...

Informace o migrantech
a průvodce pojmů

založený na výzkumu provedeném v prvních měsících projektu s členy hlavních zahraničních komunit v partnerských zemích.
Zaměří se na hlavní problémové situace v životě cizinců (např. trh práce, školní docházka / vzdělávání, víza, péče o děti, zdravotní péče, bydlení a trh s realitami atd.).

Mapa řešení

na základě identifikování nejběžnějších problémových situací budou definovány základní scénáře „Co dělat, když“ a vhodná řešení problematické situace v každé z partnerských zemí.

Každé „vhodné řešení“ bude doplněno sadou pro výuku jazyků, která bude obsahovat základní fráze a terminologii související s danou problematikou.

Jazykový balíček

Video návody

jedná se o video materiály, které popisující Mapu řešení. Každé video bude natočeno v jazyce hostitelské země.

K těmto videím budou přidány titulky v jazyce vybraných komunit migrantů.

Webové stránky
a mobilní aplikace

webové stránky budou obsahovat všechny výstupy z 1, 2, 3 a 4 v uživatelsky přátelské podobě.

Budou zde propojeny všechny problémové situace z výstupu 1 k příslušnému řešení (2), k související jazykové výukové sadě (3) a k video návodu v příslušném jazyce (4). Aplikace bude k dispozici na mobilních telefonech, takže uživatelé s ní budou moci denně pracovat a používat ji v okamžiku, kdy potřebují najít správnou frázi nebo výraz.

Obecné cíle projektu

• Podpora integrace a začlenění migrantů do společnosti
• Zvýšit povědomost o potřebách migantů
• Rozšířit povědomí o projektu a jeho cílech v národním a evropském měřítku

Projekt

Specifické cíle projektu

• Ulehčit migrantům přístup ke státním i soukromým službám v hostitelské zemi
• Podpořit učitele prohloubením jejich dovedností a znalostí skrze IKT (informační a komunikační technologie)
• Podpořit dobrovolníky a jiné zájmové skupiny při práci s migranty

Projekt
Cílové skupiny:
• Migranti (z EU a ze třetích zemí)
• Učitelé
• Učitelé jazyků;
• Sociální pracovníci
• Dobrovbolníci, pracovníci neziskových organizací a organizace pracující s migranty
• Zástupci veřejných orgánů