5. Education for children and adults


This course is created to acquire and practice knowledge in the field of education for children and adults. The first part of the course contains a theoretical background for obtaining all the necessary information.
Education
or log in to view this course.
by whattodoif
90 minuti
3 Lessons
1 Students

Education

Education for children and adults

This course is created to acquire and practice knowledge in the field of education for children and adults. The first part of the course contains a theoretical background for obtaining all the necessary information. The guide and glossary are created for this purpose. The guide contains an overview of the educational system, after school programs, but also useful contacts and links.

The theoretical part is followed by answers to the most frequently asked questions and video tutorials related to solving problems in the field of education.

The last part of the course is testing. The language course is designed to practice and test the acquired knowledge in the field of adult’s and children’s education. Some exercises are accompanied by audio files and pictures.

The course can be used for both individual learning and group lessons

Kursus beskrywing
Hierdie kursus is geskep om kennis op die gebied van onderwys vir kinders en volwassenes te bekom en te beoefen. Die eerste deel van die kursus bevat ‘n teoretiese agtergrond om al die nodige inligting te bekom. Die gids en woordelys is vir hierdie doel geskep. Die gids bevat ‘n oorsig van die onderwysstelsel, naskoolse programme, maar ook nuttige kontakte en skakels.

Die teoretiese deel word gevolg deur antwoorde op die mees algemene vrae en video-tutoriale wat verband hou met die oplossing van probleme in die onderwysveld.

Die laaste deel van die kursus is toetsing. Die taalkursus is ontwerp om die verworwe kennis in die veld van volwassene- en kinderopvoeding te oefen en te toets. Sommige oefeninge word vergesel van oudiolêers en prente.

Die kursus kan vir beide individuele leer- en groeplesse gebruik word.

AFRIKAANS

Kursus beskrywing
Hierdie kursus is geskep om kennis op die gebied van onderwys vir kinders en volwassenes te bekom en te beoefen. Die eerste deel van die kursus bevat ‘n teoretiese agtergrond om al die nodige inligting te bekom. Die gids en woordelys is vir hierdie doel geskep. Die gids bevat ‘n oorsig van die onderwysstelsel, naskoolse programme, maar ook nuttige kontakte en skakels.

Die teoretiese deel word gevolg deur antwoorde op die mees algemene vrae en video-tutoriale wat verband hou met die oplossing van probleme in die onderwysveld.

Die laaste deel van die kursus is toetsing. Die taalkursus is ontwerp om die verworwe kennis in die veld van volwassene- en kinderopvoeding te oefen en te toets. Sommige oefeninge word vergesel van oudiolêers en prente.

Die kursus kan vir beide individuele leer- en groeplesse gebruik word.

Course media

Video

DOWNLOAD

Lessons

Education
or log in to view this course.
KEY FEATURES OF COURSE

  • GUIDE AND GLOSSARY
  • FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
  • VIDEO TUTORIALS
  • LANGUAGE EXERCISES
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Follow us