WHATtoDOif семинари

WHATtoDOif семинари

През последните два месеца от изпълнението на проекта във всички партньорски страни ще се проведат WHATtoDOif семинари под формата на еднодневни промоционални конференции.

Семинарите имат за цел да популяризират проекта и резултатите от него сред образователни институции за възрастни и представители на различни чуждестранни общности.

По време на семинарите ще бъдат представени резултатите от проекта, като по този начин ще се повиши информираността и ще се привлече вниманието към темата за социалното включване.

Очаква се на всеки семинар да присъстват най-малко 40 представители на целевите групи по проекта, което превръща събитията също и в добра възможност за създаване на нови контакти.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни