WHATtoDOif мобилно приложение

WHATtoDOif мобилно приложение

The goal of the project WHATtoDOif is to help newly-arrived foreigners, migrants and refugees to get oriented in the host-country economic, education, social and other systems, thus preventing their social exclusion or heavy dependency on their ethnic community. This APP is created in order to spread and share information about WHATtoDOif project.

Изтеглете нашето приложение WHATtoDOif

Приложението е да помогне на новопристигналите мигранти да се ориентират в приемащата страна.

Целта на проекта WHATtoDOif е да помогне на новопристигналите чужденци, мигранти и бежанци да се ориентират в икономическите, образователните и социалните системи на приемащата страна, като по този начин се предотврати тяхното социално изключване или зависимост от етническата си общност. Това приложение е създадено, за да разпространява и споделя информация за проекта WHATtoDOif.

Изтеглете нашето приложение

Приложението също така има за цел да разпространява ключова информация относно Европейския съюз. Чрез кратки информационни полета, потребителите на приложението могат да получат по-добри познания за европейските институции и техните функции, както и възможностите, предлагани от европейската програма Еразъм+ за лица и организации.

Съдържание на мобилното приложение WHATtoDOif:

  • Кратка информация за основните европейски институции (Европейски парламент, Европейски съвет, Европейска комисия, Съд на Европейските общности и Европейската централна банка).
  • Кратка информация за програма Еразъм+. Този раздел на приложението ще има за цел да разпространи по-добро познаване на възможностите, предлагани от програма Еразъм+ сред възрастните, обикновено по-малко информирани за тези предимства.
  • Основна информация за проекта, за целите и партньорството.
  • Постоянно актуализиран новинарски канал от комуникацията в социалните медии и с видео уроци „WhatToDoIf“ от нашия YouTube канал.
  • Изтегляне на резултатите от проекта (в Adobe PDF (Portable Document Format).
  • Формуляр за контакт, за да получите от нашите национални екипи по проекти, информация за интелектуални резултати или други новини по темите на проекта.

 

Основното съдържание е преведено на 6 партньорски езика (английски, български, полски, гръцки, чешки и италиански). От главния екран можете да изберете предпочитания от вас език. Сайтът ще бъде обновяван постоянно и през следващите месеци ще бъде пуснато и съдържание, преведено на езиците на мигрантите (посочени в проекта): руски, виетнамски, румънски, африкаанс, украински и арабски.

Проектът WHATtoDOif е съфинансиран от програма Еразъм+ и подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите. Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.