ПЪРВА ПРОЕКТНА СРЕЩА В БЪРНО, ЧЕХИЯ

Домакин на срещата

Дата: 16 и 17 Октомври 2019

Международните проектни срещи са важно средство за насърчаване на сътрудничеството, обмена на знания, трансфера на ноу-хау и взаимното обучение между партньорите.

Координационните срещи позволяват на екипа да прегледа постигнатите резултати и да планира заедно предстоящите дейности.

На 16 и 17 октомври 2019 г. започна изпълнението на проект WHATtoDOif “Ефективна подкрепа за успешна интеграция на чуждестранни общности чрез подобряване на езиковите умения“, финансиран в рамките на програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Пет от организациите, участващи в консорциума, от четири европейски държави (ECQ от България, The Mosaic от Обединеното кралство, SYNTHESIS от Кипър и FRAME от Полша) бяха гости на Spolek PELICAN в Бърно (Чехия).

По време на първата среща всички участващи организации представиха дейността си и започнаха работа според програмата на проекта. Основната цел беше екипът по проекта да се опознае и да съгласува предстоящите дейности по работната програма.

Програмата на срещата включваше по-детайлно определяне на целите, резултатите и графика на целия проект. По време на два дни интензивна работа бяха планирани следващите стъпки по интелектуалните продукти на проекта, като и дейности по разпространение на информация и продукти от проекта и организиране на предстоящи срещи.

Организацията-домакин Spolek PELICAN даде на участниците възможност да разгледат град Бърно. Те се запознаха с историята на Бърно, разгледаха типичната архитектура и опитаха традиционна чешка кухня. Срещата беше успешна, всички партньори подходиха отговорно, но и творчески. Прекарахме два чудесни дни в страхотна компания.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни