Партньорството

Партньорството

Консорциумът по проекта се състои от 6 партньора от 6 европейски страни: България, Кипър, Чехия, Полша, Италия и Великобритания.

Партньорите обединяват своя колективен опит в областта на образованието за възрастни като в същото време споделят и едни и същи потребности и обща цел.

null

ECQ - European Center for Quality Ltd

Координатор - Sofia, Bulgaria

European Center for Quality Ltd

ЕЦК ООД е специализирана в: управленско консултиране в областта на проекти, финансирани по програми на ЕС, изготвяне и провеждане на обучения, внедряване на иновации, международни стандарти за управление на качеството.

null

SYNTHESIS Center for Research & Education Ltd

Partner - Nicosia, Cyprus

SYNTHESIS Center for Research & Education

is a pioneering organisation which initiates and implements projects of positive social impact, particularly in the fields of migrant integration, social inclusion, and entrepreneurship.

null

Spolek PELICAN, z.s.

Partner - Brno, Czech Republic

Spolek PELICAN

is a non-profit association active in the field of education and culture. It's based on the belief that one way to improve the quality of education is to raise public awareness of current trends in education.

null

Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej - FRAME

Partner - Lódz, Poland

Foundation for Development of International and Educational Activity, FRAME

is an NGO aiming to develop and promote international cooperation of local communities supporting education, professional activity and the well-being of citizens.

null

Associazione INNOVAMENTIS

Partner - Reggio Calabria, Italy

INNOVAMENTIS NGO (Italy)

is an educational and training organization, focusing on knowledge and innovation transfer in a field of lifelong learning and further education. Innovamentis is the technical partner of the project, responsible of the dissemination.

null

The Mosaic Art Sound Ltd.

Partner - Hornchurch, United Kingdom

The Mosaic Art Sound Ltd.

The staff working for the Mosaic Art Sound (UK) has participated and coordinated awarded EU projects related to language learning and social inclusion of migrants and other disadvantaged groups / minorities.