4. ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – Yрок 1

Description

Ypok 1 – (вярно/невярно)

Този езиков модул е ​​насочен към мигранти, чуждестранни граждани и езикови учители в България, като предоставя основна информация за процедурите и достъпа до здравната система в България.

Целта на този езиков модул е ​​да улесни разбирането на мигрантите за здравните процедури, основни фрази и терминология. Упражненията, предоставени в този модул, служат за подпомагане на мигранти да използват самостоятелно местния език, да общуват и използват информация относно основната сфера на здравните услуги в България.

Така мигрантите, бежанците и новопристигналите чужденци ще имат възможността да се ориентират по-добре в системите на приемащата страна и ще ги предпазят от социално и културно изключване и зависимост от етническата си общност.

Резултати от обучението

След завършване на този езиков модул студентите ще:

  • Бъдат запознати с процедурите и услугите, предлагани от българското здравеопазване;
  • разбират по-добре основните фрази и терминология, изисквани в областта на здравеопазването;
  • бъдат улеснени в тяхната социална и културна интеграция.

……

Russian

……

Download

Обратно към: 4. Достъп до здравни услуги
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни