ИП2 – Карта на решенията

ИП2 - Карта на решенията

Проектът WHATtoDOif е насочен към насърчаване на гостоприемно общество за тези, които пристигат в нова страна и трябва да се адаптират към непознатото, ново място. Едно приемащо и гостоприемно общество би било място, където всички могат да живеят по-добре – и тези, които приемат, и тези, които са приети.

Настоящият интелектуален продукт има за цел да насърчи познанията на мигрантите в 6 тематични области в 6 държави: България, Кипър, Република Чехия, Италия, Полша и Обединеното кралство.

Конкретните тематични области са следните:

  1. Процедури за издаване на виза
  2. Гражданско и политическо участие
  3. Жилища и комунални услуги
  4. Достъп до здравни услуги
  5. Образование за деца и възрастни
  6. Възможности за заетост и бизнес

В Картата на решенията, по сбит, но изчерпателен начин, са предоставени решения на ежедневните житейски ситуации от първа ръка и незабавна помощ чрез ясни обяснения и отговори.

IO2 - Solution map

ИП2 - Карта на решенията

Предложените „Решения“ отразяват намерението на партньорите да разпространят информация за най-доброто, което се предлага във всяка страна партньор.

Целта на този интелектуален продукт е двойна: от една страна да достигне до мигрантите и бежанците, предоставяйки им съществена информация за улесняване на тяхното преместване, а от друга да подпомогне социалните работници и организациите, работещи с тях, които могат да използват този достъпен и лесен за употреба инструмент, като допълнителна подкрепа в работата си с тези уязвими целеви групи.

ИЗТЕГЛИ