ИП1 – Информация за мигрантите и терминологичен компас

ИП1 – Информация за мигрантите и терминологичен компас

Целта на проекта WHATtoDOif е да помогне на новопристигналите чужденци, мигранти и бежанци да се ориентират в икономическите, образователните, социалните и други системи на приемащата страна, като по този начин се предотврати социалното им изключване или силната им зависимост от етническата им общност.

Настоящият интелектуален продукт има за цел да предостави знания на мигрантите в 6 тематични области в 6 държави: България, Кипър, Чешката република, Италия, Полша и Обединеното кралство.

Конкретните тематични области са следните:

  1. Процедури за издаване на виза
  2. Гражданско и политическо участие
  3. Жилища и комунални услуги
  4. Достъп до здравни услуги
  5. Образование за деца и възрастни
  6. Възможности за заетост и бизнес

Тези области бяха избрани от консорциума по проекта въз основа на обратната връзка, получена от мигрантите в техните страни, и бяха посочени като най-ключови за безпроблемното адаптиране на мигрантите в новата държава.

IO1 - Migrants info & Glossary Compass

ИП1 – Информация за мигрантите и терминологичен компас

Целта на този интелектуален продукт е двойна: от една страна той е информационен наръчник за мигранти (Migrant’s info) и инструмент за преподаватели по чужди езици (Glossary Compass).

Мигрантите могат да открият информация за редица важни процедури, като например намиране на жилище, записване на децата в училище, търсене на работа, откриване на възможности за подобряване на обучението им, намиране на институции за усвояване на езика за деца и възрастни и др.

Речникът Компас е електронен речник с полезни термини по тематични области. Тези термини са преведени на езиците на партньорите и мигрантите (африканс, арабски, руски, румънски, украински и виетнамски).

ИЗТЕГЛИ