4. Достъп до здравни услуги


Този езиков курс съдържа три упражнения, свързани с терминологията на здравеопазването – въпроси с няколко опции с един възможен правилен отговор, верни/неверни въпроси и въпроси за запълване на празнините полета. За да завършат успешно курса, студентите трябва да постигнат поне 80% във всяко упражнение.
or log in to view this course.
by whattodoif
3 Уроци
1 Обучаеми

Course Description

Предвид на това, че езиковите и комуникационните бариери представляват една от най-очевидните пречки пред социалната, културната и пазарната интеграция на мигрантите, този курс обръща особено внимание на здравните услуги в България. Проблемите, свързани с достъпа до здравни услуги, са особено актуални в контекста на пандемия, когато търсещите убежище, бежанците и лицата без гражданство в България са изправени пред редица нови предизвикателства. Имат ли бежанците достъп до здравни грижи и ефективни медицински грижи по време на пандемия? Получават ли необходимата информация за противоепидемичните мерки и правителствените решения? Комуникацията е ключов елемент в качественото здравеопазване и основна характеристика на всяко взаимодействие. Ефективната комуникация между лекар и пациент може да доведе до по-добри здравни резултати, допринасяйки за здравето на цялата общност. Този курс има за цел да улесни разбирането на мигрантите за здравните процедури, основни фрази и терминология.

Russian

Russian

Russian

Course media

DOWNLOAD

Lessons

4. ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – Yрок 1

Сложност: Лесен

Description Ypok 1 - (вярно/невярно) - Този езиков модул е ​​насочен към мигранти, чуждестранни граждани и езикови учители в България, като предоставя основна информация за процедурите и достъпа до здравната 

4. ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – Yрок 2

Сложност: Стандартен

Description Ypok 2 - (multiplechoice) - Този езиков модул е ​​насочен към мигранти, чуждестранни граждани и езикови учители в България, като предоставя основна информация за процедурите и достъпа до здравната 

4. ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – Yрок 3

Сложност: Труден

Description Ypok 3 - (gap-fill) - Този езиков модул е ​​насочен към мигранти, чуждестранни граждани и езикови учители в България, като предоставя основна информация за процедурите и достъпа до здравната 
or log in to view this course.
КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Информация за процедурите и достъпа до здравни услуги в България
  • Речник и специфична терминология по отношение на здравните услуги
  • Разширяване на знанията на учениците по български език и култура
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни