Course Category: 4. Здравеопазване и услуги

  • 4. Достъп до здравни услуги

    Този езиков курс съдържа три упражнения, свързани с терминологията на здравеопазването – въпроси с няколко опции с един възможен правилен отговор, верни/неверни въпроси и въпроси за запълване на празнините полета. За да завършат успешно курса, студентите трябва да постигнат поне 80% във всяко упражнение.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Информация за процедурите и достъпа до здравни услуги в България
  • Речник и специфична терминология по отношение на здравните услуги
  • Разширяване на знанията на учениците по български език и култура
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни