Course Category: 3. Жилища, обезщетения и комунални услуги

  • 3. Жилища и комунални услуги

    Курсът, озаглавен "Жилища и комунални услуги", предоставя основна информация за жилищата в Полша и може да бъде полезен за новопристигналите чужденци. Първата част съдържа теоретичен материал и лексикална банка.Следващите части на курса дават възможност на курсистите да овладеят основната лексика, свързана с темата за състоянието на жилищата в Полша и комуналните услуги, да упражнят правилната ѝ употреба в конкретни ситуации на общуване и да проверят знанията си

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИЛИЩА В ПОЛША
  • РЪКОВОДСТВО ЗА ЖИЛИЩА И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
  • ИЗУЧАВАНЕ НА ЛЕКСИКА, СВЪРЗАНА С ТЕМАТА ЗА ЖИЛИЩАТА И КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ
  • ЕЗИКОВИ УПРАЖНЕНИЯ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни