Course Category: 2. Гражданско и политическо участие

  • 2. Гражданско и политическо участие

    Курсът "Гражданско и политическо участие" има за цел да помогне на новопристигналите да разберат реалностите, свързани с участието в общността, правата и задълженията в новата страна. Курсът предоставя базови езикови познания, към които учащите могат да се обръщат и които включват основни термини, характерни за тази област

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО УЧАСТИЕ
  • УСВОЯВАНЕ НА ТЕРМИНИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО УЧАСТИЕ
  • ПРИДОБИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЗИКА НА СТРАНАТА ДОМАКИН
  • ЕЗИКОВИ УПРАЖНЕНИЯ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни