ЧЕТВЪРТА ПРОЕКТНА СРЕЩА В СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

домакин на срещата ще бъде

Дата: март 2022 г

Международните проектни срещи са важно средство за насърчаване на сътрудничеството, обмена на знания, трансфера на ноу-хау и взаимното обучение между партньорите.

Координационните срещи позволяват на екипа да прегледа постигнатите резултати и да планира заедно предстоящите дейности.

Последната среща на проекта ще бъде съчетана с мащабна заключителна конференция в София, България.
По време на тази среща партньорите ще обсъдят как да осигурят устойчивост на резултатите от проекта след приключването му, както и как да ги надградят в бъдеще.
Изготвянето на финалния отчет по проекта и всички други административни и управленски въпроси ще бъдат обсъдени, ще бъде направена цялостна оценка на дейностите по проекта, ще бъдат съгласувани и бъдещите дейности и коригиращи мерки, ако е необходимо.
По време на работните срещи всички партньори участват равнопоставено и могат да изразяват свободно мнението си.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни