ТРЕТА ПРОЕКТНА СРЕЩА В ЛУДЖ, ПОЛША

домакин на срещата ще бъде

Дата: Януари 2021

Международните проектни срещи са важно средство за насърчаване на сътрудничеството, обмена на знания, трансфера на ноу-хау и взаимното обучение между партньорите.

Координационните срещи позволяват на екипа да прегледа постигнатите резултати и да планира заедно предстоящите дейности.

Основна цел на срещата ще бъде да се проследи напредъкът по всички дейности и да се планират предстоящите задачи.

Работата по ИП2- ИП 5 ще бъде обсъдена и партньорите ще планират дейности за устойчивост, особено по отношение на това как да достигнат критична маса от потребители за ИП5. Резултатите от тестването на интелектуалните продукти сред целевите групи ще бъдат обсъдени и партньорите ще анализират получените препоръки за подобрения.

Ще се вземат решения относно необходими промени.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни