ВТОРА ПРОЕКТНА СРЕЩА В РЕДЖИО КАЛАБРИЯ, ИТАЛИЯ

домакин на срещата ще бъде

Дата: Юли 2020

Международните проектни срещи са важно средство за насърчаване на сътрудничеството, обмена на знания, трансфера на ноу-хау и взаимното обучение между партньорите.

Координационните срещи позволяват на екипа да прегледа постигнатите резултати и да планира заедно предстоящите дейности.

По време на тази среща ще бъдат обсъдени резултатите от проведените подготвителни дейности за съответните Интелектуални продукти.

Партньорите ще прегледат тенденциите и основните заключения от проведената изследователска работа и ще направят диаграма за кои категории ще бъде полезен кръстосаният анализ. Освен това на тази среща ще бъде дадено началото на работата по ИП2 и ИП3.

Партньорите ще обсъдят подробно резултатите, постигнати през първата фаза на проекта и изпълнението на ИП1 това ще бъде в основата на подробен анализ на проблемните ситуации, идентифицирани през първата фаза. Следващите стъпки по ИП 2 и ИП 3 ще бъдат обсъдени подробно.

Също така ще бъдат обсъдени въпроси, касаещи административното управление на проекта, оценката и разпространението на резултатите.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни