PIERWSZE SPOTKANIE PROJEKTOWE W BRNIE, REPUBLIKA CZESKA

Organizator:

Data: 16-17 października 2019 r

Transnarodowe spotkania projektowe są ważnym elementem wspierania współpracy i wymiany wiedzy, transferu know-how oraz partnerskiego uczenia się od siebie.

Spotkania robocze partnerów projektu umożliwiają zespołowi przegląd osiągniętych rezultatów i wspólne planowanie przyszłych działań.

16 i 17 października 2019 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne nowego projektu “WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych”.

Grupa partnerów projektowych reprezentujących organizacje uczestniczące z czterech krajów europejskich (ECQ z Bułgarii, The Mosaic z Wielkiej Brytanii, SYNTHESIS z Cypru i FRAME z Polski) byli gośćmi Spolek PELICAN w Brnie (Czechy).

Podczas pierwszego spotkania wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie miały możliwość zaprezentowania się i uruchomiono program współpracy międzynarodowej. Głównym celem spotkania było wzajemne poznanie się i uzgodnienie kluczowych kwestii związanych z projektem.

Program obejmował omówienie celów, planowanych rezultatów i harmonogramu całego projektu. Podczas dwóch dni intensywnej pracy zaplanowano kolejne kroki, takie jak działania upowszechniające, prace nad rezultatami intelektualnymi oraz terminy i miejsca kolejnych spotkań roboczych.

Organizacja goszcząca Spolek PELICAN oprowadziła swoich gości po Brnie. Partnerzy poznali historię miasta, zobaczyli typową architekturę i spróbowali tradycyjnej czeskiej kuchni. Spotkanie zakończyło się sukcesem, wszyscy partnerzy byli bardzo dobrze przygotowani i kreatywni. Atmosfera dopisywała!

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami