CZWARTE SPOTKANIE PROJEKTOWE W SOFII, BUŁGARIA

Organizator:

Data: Wrzesień 2021

Transnarodowe spotkania projektowe są ważnym elementem wspierania współpracy i wymiany wiedzy, transferu know-how oraz partnerskiego uczenia się od siebie.

Spotkania robocze partnerów projektu umożliwiają zespołowi przegląd osiągniętych rezultatów i wspólne planowanie przyszłych działań.

Ostatnie spotkanie projektowe zostanie połączone z konferencją końcową zorganizowaną w Sofii.

Na tym spotkaniu partnerzy omówią, w jaki sposób czerpać z rezultatów projektu po jego zakończeniu, a także w jaki sposób należy dalej upowszechniać je na szeroką skalę.

Partnerzy omówią raport końcowy oraz wszelkie inne kwestie administracyjne i zarządcze, przeprowadzona zostanie ewaluacja dotychczasowych działań.

Podczas spotkań roboczych wszyscy partnerzy będą mogli wyrazić swoją opinię na równych zasadach.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami