TRZECIE SPOTKANIE PROJEKTOWE W ŁODZI, POLSKA

organizator

data: Styczeń 2021

Transnarodowe spotkania projektowe są ważnym elementem wspierania współpracy i wymiany wiedzy, transferu know-how oraz partnerskiego uczenia się od siebie.

Spotkania robocze partnerów projektu umożliwiają zespołowi przegląd osiągniętych rezultatów i wspólne planowanie przyszłych działań.

Głównym celem będzie weryfikacja postępów we wszystkich działaniach projektowych i zaplanowanie pozostałych zadań.

Omówione zostaną prace nad IO2-IO5, a partnerzy zaplanują również działania mające na celu zapewnienie trwałości rezultatów.

Omówione zostaną wyniki przeprowadzonego pilotażu opracowanych rezultatów, a partnerzy przeanalizują otrzymane zalecenia dotyczące udoskonaleń.

Partnerzy zdecydują jakie zmiany należy wprowadzić w opracowanych rezultatach.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami