DRUGIE SPOTKANIE PROJEKTOWE W REGGIO CALABRIA, WŁOCHY

Organizator:

Data: Czerwiec 2020

Transnarodowe spotkania projektowe są ważnym elementem wspierania współpracy i wymiany wiedzy, transferu know-how oraz partnerskiego uczenia się od siebie.

Spotkania robocze partnerów projektu umożliwiają zespołowi przegląd osiągniętych rezultatów i wspólne planowanie przyszłych działań.

Na tym spotkaniu zostaną omówione wyniki przeprowadzonych dotąd działań dotyczących odpowiednich rezultatów.

Partnerzy szczegółowo omówią wyniki uzyskane w pierwszej fazie projektu, a realizacja IO1 będzie stanowić podstawę szczegółowej analizy obszarów stanowiących wyzwanie dla migrantów. Omówione również zostaną kolejne kroki w ramach IO2 i IO3.

Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Podążaj za nami