Spolek PELICAN, z.s.

Partner - Czech Republic

Spolek PELICAN, z.s.

byl založen v roce 2014 a navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje.
Spolek PELICAN  byl založen v roce 2014 a navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje.

Mgr. Dáša Ráček Pelikánová je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou společnosti PELICAN. Mgr. Dáša Ráček Pelikánová má komplexní zkušenosti z řady mezinárodních projektů.

Naším posláním je sloužit potřebám studentů a vzdělávací komunity formou podpory, spolupráce a partnerství s místními, regionálními a národními neziskovými organizacemi a poskytovat jim kvalitní produkty, vzdělávací programy a profesionální služby.

Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů, vytváření edukativních návodů a materiálů a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku na vývoji a využití nových výukových metod, nástrojů a didaktických přístupů.

Mezi klíčové aktivity Spolku PELICAN patří podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím rozvoje nových metod výuky českého jazyka. Cílem činnosti spolku je usnadnit integraci cizích státních příslušníku v České republice. PELICAN se aktivně podílí na podpoře a poradenství cizincům s ohledem na zvládnutí českého jazyka, vyvíjí moderní učební a cvičební pomůcky, učebnice a příručky s přihlédnutím k aktuálním potřebám efektivního vzdělávání v českém jazyce jako cizím jazyce.

Zaměstnanci Spolku PELICAN spolupracují s dalšími nevládními organizacemi na různých projektech v oblasti integrace přistěhovalců a uprchlíků, mezikulturního porozumění, mnohojazyčného vzdělávání dospělých, dětí a mládeže.

Lidická 9 - Brno, Czech Republic

Flag_of_Czech_Republic_256
Popis
Spolek PELICAN  byl založen v roce 2014 a navazuje na dlouholeté úsilí Jazykové školy PELICAN o rozšíření a zdokonalení výukových metod v jazykových i jiných kurzech, které poskytuje.

Mgr. Dáša Ráček Pelikánová je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou společnosti PELICAN. Mgr. Dáša Ráček Pelikánová má komplexní zkušenosti z řady mezinárodních projektů.

Naším posláním je sloužit potřebám studentů a vzdělávací komunity formou podpory, spolupráce a partnerství s místními, regionálními a národními neziskovými organizacemi a poskytovat jim kvalitní produkty, vzdělávací programy a profesionální služby.

Hlavním cílem Spolku PELICAN je metodická podpora a rozvoj lektorů, vytváření edukativních návodů a materiálů a spolupráce s organizacemi v evropském i světovém měřítku na vývoji a využití nových výukových metod, nástrojů a didaktických přístupů.

Mezi klíčové aktivity Spolku PELICAN patří podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím rozvoje nových metod výuky českého jazyka. Cílem činnosti spolku je usnadnit integraci cizích státních příslušníku v České republice. PELICAN se aktivně podílí na podpoře a poradenství cizincům s ohledem na zvládnutí českého jazyka, vyvíjí moderní učební a cvičební pomůcky, učebnice a příručky s přihlédnutím k aktuálním potřebám efektivního vzdělávání v českém jazyce jako cizím jazyce.

Zaměstnanci Spolku PELICAN spolupracují s dalšími nevládními organizacemi na různých projektech v oblasti integrace přistěhovalců a uprchlíků, mezikulturního porozumění, mnohojazyčného vzdělávání dospělých, dětí a mládeže.

Kde sídlí

Lidická 9 - Brno, Czech Republic

Flag_of_Czech_Republic_256
Comments are closed.
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Sledujte nás