Courses

 • 1. Процедури за издаване на виза

  Този курс има за цел да помогне на чуждестранните обучаеми да придобият и практикуват знания в областта на процедурите за издаване на виза. Първата част на курса съдържа теоретична част, имаща за цел да се предостави цялата необходима информация относно спецификата на визовите процедури.

 • 2. Гражданско и политическо участие

  Курсът "Гражданско и политическо участие" има за цел да помогне на новопристигналите да разберат реалностите, свързани с участието в общността, правата и задълженията в новата страна. Курсът предоставя базови езикови познания, към които учащите могат да се обръщат и които включват основни термини, характерни за тази област

 • 3. Жилища и комунални услуги

  Курсът, озаглавен "Жилища и комунални услуги", предоставя основна информация за жилищата в Полша и може да бъде полезен за новопристигналите чужденци. Първата част съдържа теоретичен материал и лексикална банка.Следващите части на курса дават възможност на курсистите да овладеят основната лексика, свързана с темата за състоянието на жилищата в Полша и комуналните услуги, да упражнят правилната ѝ употреба в конкретни ситуации на общуване и да проверят знанията си

 • 4. Достъп до здравни услуги

  Този езиков курс съдържа три упражнения, свързани с терминологията на здравеопазването – въпроси с няколко опции с един възможен правилен отговор, верни/неверни въпроси и въпроси за запълване на празнините полета. За да завършат успешно курса, студентите трябва да постигнат поне 80% във всяко упражнение.

 • 5. Образование за деца и възрастни

  Education

  Този курс е създаден за придобиване и практикуване на знания в областта на образованието за деца и възрастни. Първата част на курса съдържа теоретична основа за получаване на цялата необходима информация. Ръководството и речникът са създадени за тази цел. Ръководството съдържа преглед на чешката образователна система, програми за извънкласни занимания, но също така и полезни контакти и връзки

 • 6. Възможности за заетост и бизнес

  Курсът има за цел да запознае студентите с аспектите на италианската комуникация, общество и култура и да ги улесни в тяхното разбиране и разпознаване, като се обръща специално внимание на света на работата и бизнеса. Учениците ще могат да познават и използват изрази и термини, подходящи за темата на разговора, да разбират писмени и устни текстове, свързани с бизнеса и работата

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИЗОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ В БЪЛГАРИЯ
 • ЛЕКСИКА, СВЪРЗАНА С ТЕМАТА ЗА ВИЗОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ
 • ЕЗИКОВИ УПРАЖНЕНИЯ
Kick off meeting in Brno (Czech Republic)

Следвайте ни